Nanoakışkan Kullanılan Güneş Kolektörünün Teorik Modellenmesi ve Farklı Çalışma Koşullarındaki Enerji ve Ekserji Analizi


Kırtepe E., Güngör A.

Tesisat Mühendisliği, vol.2021, no.184, pp.21-28, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 184
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Tesisat Mühendisliği
  • Page Numbers: pp.21-28

Abstract

Bu çalışmada güneşten ısıl enerji üretmemizi sağlayan güneş kolektörünün teorik modellemesi yapılmıştır. Güneş kolektöründe temel ısı transfer akışkanı olarak kullanılan suya farklı konsantrasyon oranlarında nanopartiküller (Cu, CuO, Al2 O3 , TiO2 , SiO2 ) eklenerek farklı nanoakışkanlar elde edilmiştir. Bu nanoakışkanların farklı konsantrasyon oranlarında ve farklı debilerde güneş kolektörü içerisinde kullanılmasının güneş kolektörünün ısıl ve ekserjetik performansına olan etkileri incelenmiştir. 0,048 kg/s kütlesel debiye ve 0,04 konsantrasyon oranın da Cu nanopartiküle sahip nanoakışkanın kullanılması ile ısı transfer akışkanı olarak suyun kullanıldığı duruma göre kolektör ısıl veriminde %1,65 oranında azalma, ekserji veriminde ise %1,59 oranında artış olduğu tespit edilmiştir. Yapılan teorik analizler sonucunda, temel ısı transferi akışkanı olan suya nanopartikül eklenmesinin ısıl verimi ve entropi üretimini azaltırken ekserji verimini arttırdığı tespit edilmiştir.