PROJE YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ:SÜT PROJESİ


Yılmaz H. , Ası D. , Anlıak Ş.

Milli Eğitim Dergisi, cilt.35, ss.155-174, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 35 Konu: 172
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Milli Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.155-174

Özet

Okulöncesi ve ilköğretim birinci kademedeki eğitim programlarında popüler bir yaklaşım olarak kullanılan proje yaklaşımı, çocukların derinlemesine araştırma yoluyla, çeşitli konular hakkında uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktadır. Çalışma, ülkemizde bu yaklaşımın, eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olarak daha aktif ve işlevsel biçimde kullanımını sağlamak ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında yürütülen süt projesinin hedefi, çocukların, temel bir besin maddesi olan süte yönelik ilgilerini arttırarak konuyla ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmelerini sağlamaktır. Çalışma, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Kampüs Anaokulu’na devam eden 6 yaşındaki 15 çocuk ve ilgili sınıfın öğretmeniyle birlikte 5 gün boyunca yürütülmüştür. Bu çalışmanın başlangıçta belirlenen hedeşerine ulaştığı, çocukların sütle ilgili tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği ve bu gelişimin davranışlarına da yansıdığı gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Proje yaklaşımı, süt, sağlıklı beslenme, okul öncesi dönem

As a popular approach in early childhood education, project approach helps children to learn different topics deeply by making investigation. This study was conducted to provide to use this approach actively and functionally and also to contribute becoming widespread as an integrative part of educational programs in our country. The goal of this study is to help children to learn about milk deeply by increasing their interests. The study was conducted with 15 children of six years old and their teacher in the Ege University preschool. It was observed that this study improved children’s attitudes towards milk positively and changed the behaviours.

Key Words: Project approach, milk, healthy nutrition, preschool period