POSTMORTEM OLARAK SAPTANMIŞ NADİR GÖRÜLEN PERİKARDİYAL KİST : OLGU SUNUMU


Gün B., Çelik C. , Yeşiltepe G., Gürlek Olgun E., Tokdemir M.

16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Amaç: Perikardın konjenital lezyonları perikardiyal boşluğun füzyonundaki kusurlardan kaynaklanır. Perikardiyal kistler nadir görülen benign konjenital mediastinal lezyonlardır. Büyük boyutlara ulaşmadıkça klinik olarak semptom göstermezler. Birçok vaka da tesadüfen saptanmasına karşın nadir olarak yaşamı tehdit edici semptomlara neden olabilir. Bu olgumuzda nadir olarak gözlenen perikardiyal kistin ölüm üzerindeki  etkisini tartışmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına evinde yüz üstü pozisyonda ölü olarak eşi tarafından bulunan, kesin ölüm sebebinin tespiti için gönderilen, 23 yaşındaki kadın olgunun yapılan otopsisi sonucu perikardiyal kesenin dış yüzünde gözlenen kistik yapının ölümü üzerindeki etkisi tartışıldı.

Bulgular: Eşinden alınan öyküde emzirme döneminde olan kadının bir süredir göğüs ağrısı şikayeti olduğu, yaklaşık 1 haftadır grip nedeniyle halsizlik şikayeti olduğu, bilinen bir kronik hastalığının olmadığı ifade edildi. Cesedin yapılan otopsisinde; makroskopik patoloji olarak perikard kesesine asılı halde, sol akciğer üst loba komşu 7,5x7,5x4 cm boyutunda kistik kese olduğu görüldü. Vücutta herhangi bir travmatik lezyon veya başkaca makroskopik patolojik özellik saptanmadı.

Sonuç: Sıklıkla rastlantısal olarak saptanan perikardiyal kistin benign özelliklerde olduğu bilinmekle beraber nadirde olsa semptomatik olabildiği, hayati fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkilere neden olabildiği bilinmektedir. Tedavisi konservatif izlem veya cerrahi olan perikardiyal kiste sahip hastaların kardiyak komplikasyonlar yaşayabileceği dikkate alınarak klinik olarak izlemlerinde daha da yakın takip edilmesinin, postmortem vakalarda ölüm ile ilişkisinin tetkik edilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz.