ROHHAD Sendromlu Olgunun King’in Amaca Ulaşma Kuramına Dayalı Bakımının Planlanması


Artan Y. , Yıldırım Y. , Şenuzun Aykar F.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.131-140, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.131-140

Abstract

Giriş: ROHHAD (Rapid onset Obesity, Hypothalamic dysfunction, Hypoventilation and Autonomic Dysregulation); hipotalamik disfonksiyon, hipoventilasyon, otonomik disregülasyon ve hızlı başlangıçlı obezite ile karakterize nadir görülen bir sendromdur. Literatürde bugüne kadar yüzün altında vaka bildirilmiştir. Etyolojik faktörler net olmamakla birlikte, otoimmün ve genetik faktörlerin hastalığın genel tablosunda etkili olduğu düşünülmektedir. Olgu Sunumu: ROHHAD Sendromu tanılı 17 yaşında kız hasta, kardiyak ve solunum arresti nedeni ile yoğun bakımda takip edilmiştir. Tartışma: Karmaşık tanı ve tedavi süreci, ilerleyen prognoz nedeniyle hasta ve ailesi fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarda sorun yaşamaktadır. Hemşireler, hasta ve ailesine kanıta dayalı uygulamalar sağlayarak destek olmalıdır. Sonuç: Bu makalede yoğun bakımda takip edilen hastaya King’in Amaca Ulaşma Kuramı çerçevesinde uygulanan hemşirelik girişimleri incelenmiştir.