Medya Şiddetinin Çocuklara ve Ergenlere Saldırgan Davranış Kazandırmadaki Rolü


Creative Commons License

Şengönül T.

Sanal Alem / Medya Şiddeti, Sargın N, Editör, Hegem Yayınları, Samsun, ss.386-409, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Hegem Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Sayfa Sayıları: ss.386-409
  • Editörler: Sargın N, Editör

Özet

          Bu bildiri medyadaki şiddetin çocuklara ve gençlere saldırgan davranışlar kazandırmadaki rolü ile ilişkili teorileri ve araştırmaları ele almaktadır. Sosyal öğrenme teorisine göre insanlar kitle iletişim araçlarındaki şiddeti gözlemleyerek ve taklit ederek saldırganlığı öğrenebilmektedirler. Gözlemsel öğrenme medyadaki şiddetin çocuklardaki saldırgan davranışlar üzerine hem kısa süreli hem uzun süreli etkilere katkı yapmaktadır. Çocuklar şiddet davranışlarını tekrar tekrar gözlemlemekten çıkarımlar yapmaktalar ve saldırganlığı daha çok onaylayan normatif inançlar ve düşmanca dünya şemaları geliştirebilmektedirler. Deneysel çalışmalar şiddet filmi seyretmiş çocukların fiziksel, sözlü ve dolaylı saldırganlık gösterdiklerine işaret etmişlerdir. Boylamsal çalışmalar hem erkekler hem kızlar için çocuklukta medyadaki şiddeti sık sık izleme ile daha sonraki yaşamda genç yetişkinlikte fiziksel, sözlü ve dolaylı saldırganlık arasındaki anlamlı ilişkileri bulmuşlardır. Çocuklukta televizyondaki şiddete çok kez maruz kalma, daha sonraki çocukluktaki, ergenlikteki ve genç yetişkinlikteki saldırganlığı ilerletebilmektedir.