Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928'da Bölünme Morgogenezi


Gürelli G., GÖÇMEN B.

I. Ulusal Zooloji Kongresi (28-31 Ağustos 2013) Bildiri Özet Kitabı, Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 7, Nevşehir Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. Nevşehir, Nevşehir, Türkiye, 28 Ağustos 2013, ss.7

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.7