Masculinity(Ies) in Digital Culture: A Content Analysis On #Masculinity (#Erkeklik) in Instagram


Elgün A.

Turkish Studies, vol.15, no.2, pp.911-941, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.911-941

Abstract

Instagram, with its ever-increasing number of users, is a social network that carries the digital culture in which the parameters of daily life are readjusted. Users voice and spread their thoughts, view-points, judgements, and attitudes on this social platform via visual posts and captions, tags, and comments that support these posts. This study aims to understand, detect, and assess the means by which the posts classified under hashtags (#) related to masculinity on Instagram represent the different types of masculinity, and categorize the types of users. In accordance with this aim, the types of users with posts (n=878) classified under the masculinity hashtag have been categorized and the visual and textual contents of the posts have been explained. The emerging themes have then been compared to literature. Eight user types (Personal Accounts, Anonymous Accounts, Promotional Accounts, Announcement/Informative Accounts, Accounts of Civil Society Initiatives, Accounts Sharing Religious Teachings, and Online Publishing Accounts) have been identified as a result of the study. The thematic analysis done on the visual and textual content has produced four main themes, these being: The properties and qualities of dominant types of masculinity, the properties and qualities of critical masculinity, the properties and qualities of feminism and women’s rights, and other. These four main themes have then been described and explained with a total of 24 sub-themes. The study has reached the conclusion that the properties and qualities by which the masculinity on Instagram positions masculinity are similar to those of common culture. However, it has discovered that critical types of masculinity and feminist discourses that are critical of dominant masculinity have found spaces for themselves in the digital field. In this light, Instagram seems to be a candidate for a place that allows the criticism of dominant masculinity, and where voices that cannot find a place to be heard in traditional modes of communication can find their places.

Instagram sayısı hergün artan kullanıcı sayısı ile gündelik yaşam pratiklerinin yeniden üretildiği dijital kültürün taşıyıcısı olan bir sosyal ağdır. Kullanıcılar, görsel öğeler ve bu öğeleri besleyen altyazı, etiketlemeler, yorumlar ile bir konu üzerine düşüncelerini, bakış açılarını, yargılarını ya da tutumlarını bu sosyal ağda dile getirmekte ve yaygınlaştırmaktadırlar. Çalışma, dijital kültürün bir parçası olan Instagram’da erkeklik konu etiketi altında yer alan gönderilerin erkeklik biçimlerini nasıl temsil ettiğini anlamayı, incelemeyi, saptamayı ve kullanıcı tiplerini kategorize etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla erkeklik konu etiketi (#/hashtag) altında yer alan gönderiler (n=878) üzerinden kullanıcı tipleri kategorize edilmiş ve gönderilerin görsel ve metinsel içeriği tematik analiz yöntemi kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan temalar alanyazını ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Bireysel Hesaplar, Anonim, Satış Amaçlı, Duyuru/Bilgilendirme Amaçlı Hesaplar, Sivil Toplum İnisiyatiflerinin Hesapları, Dini Öğretiler Paylaşan Hesaplar, İnternet Yayıncılığı Yapan Hesaplar olmak üzere sekiz kullanıcı tipi tanımlanmıştır. Görsel ve metinsel içeriğe yönelik yapılan tematik analiz sonucunda da egemen erkeklik biçimlerini oluşturan özellikler ve nitelendirmeler, eleştirel erkeklik biçimlerini oluşturan özellikler ve nitelendirmeler, feminizm ve kadın haklarını oluşturan özellikler ve nitelendirmeler ve diğer olmak üzere toplam dört ana temaya ulaşılmıştır. Bu dört ana tema ise toplam 24 alt tema ile betimlenmiş ve açıklanmıştır. Çalışmada Instagram’da erkekliğin egemen erkeklik biçimlerini oluşturan özellikler ve nitelendirmelerin somut kültüre benzer biçimlerde erkekliği konumlandırdığı sonucuna varılmıştır. Buna karşılık, eleştirel erkeklik biçimleri ve egemen erkeklik biçimlerini eleştiren feminist söylemlerin dijital alanda kendine yer bulduğu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan da Instagram egemen erkeklik biçimlerinin eleştirilmesine imkan tanıyan ve geleneksel iletişim araçlarında yer bulamayan seslerin yeri olmaya aday gözükmektedir.