Türkiye’de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular


Creative Commons License

TUFAN İ., KILAVUZ A. , Özgür Ö., Ayan F. S. , GÜRDAL F. Y. , Engin B.

Geriatrik Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-7, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Geriatrik Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-7

Abstract

Aim: Turkey is getting older and the proportion of older people in the community is increasing. In this article, results of Nazilli Panel Survey which conducted between years of 2010-2012 within Turkey Geroatlas Research Project will be shared. Within the scope of the research, it is tried to reveal the situation related to poverty and loneliness, which are important risks in old age period. Material and Methods: The study conducted with a sample of 477 people aged 60 and over. Results: 70.4% of the sample demands a change in their living condition. Female participants have significantly disadvantaged economic situation compared to males. 90% of the sample declared that importance of family remains the same. 78% of the participants state that neighborhood and family relations have decreased in old age. Conclusions: As a result, it can be said that loneliness and poverty present an important risk in old age period, in order to solve this risk, retirement policies should be rearranged and scientific and applied studies about old age should be supported. Keywords: Old age, aging, GeroAtlas, poverty, loneliness

Amaç: Türkiye giderek yaşlanmaktadır ve yaşlıların toplum içindeki oranı giderek artmaktadır. Bu makalede Türkiye GeroAtlas Araştırması bünyesinde 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen Nazilli panel araştırması verileri paylaşılacaktır. Araştırma kapsamında yaşlılık dönemindeki önemli risklerden biri sayılan yoksulluk ve yalnızlık ile ilgili durum ortaya konulacaktır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma 60 yaş ve üzeri 477 kişilik örneklemle gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Örneklemin %70,4’ü yaşam durumlarının değişmesini istemektedir. Kadınlar erkeklerle kıyaslandığında gelir bakımından dezavantajlı konumdadırlar. Katılımcıların %90’ı ailenin hayatlarında en az eskisi kadar önemli rol oynadığını beyan etmiştir. %78’i ise komşuluk ve aile ilişkilerinin azaldığını belirtmiştir. Sonuç: Yalnızlık ve yoksulluk yaşlılıkta önemli birer risk arz etmektedir. Bu riskin emeklilik politikalarının yeniden düzenlenmesi ve yaşlılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmaların desteklenmesi ile azaltılabileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, yaşlanma, GeroAtlas, yoksulluk, yalnızlık