Endemik Alkanna türlerinden izole edilen DNA Topoizomeraz I inhibitörlerinin DNA hasarı üzerine etkisi


SEVİMLİ GÜR C., BOGURCU N., MUHAMMED H. S. , VARİSLİ L., ERBAYKENT TEPEDELEN B., DEBELEÇ BÜTÜNER B. , ...More

IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi Uluslararası Katılımlı, Turkey, 15 - 18 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey