İkinci Ürün Pamuk Üretiminde Doğrudan Ekim Uygulama Olanakları


AYKAS E. , YALÇIN H. , Önal İ., Evcim Ü.

Tovag 2675 Tübitak Proje Sonuç Raporu, 2006 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Tovag 2675 Tübitak Proje Sonuç Raporu