Gediz Havzası Manisa Yöresinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Örtü Malzemesi Kullanımının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ünal H. B. , Demir V. , Çoban H., Günhan T. , Yılmaz H. İ. , Öztürk İ.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.52, no.3, pp.257-267, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.20289/euzfd.47491
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.257-267

Abstract

In this study, it is aimed to determine and analyze the covering material use in

the protected cultivation production structures in Manisa region of Gediz basin.

It was determined that the roof shape is arc and semi-circle (80%), side walls are

perpendicular (95%) throughout the structures. Generally, it was determined that

multi additive and double additive polyethylene (PE) covering materials are used

in greenhouse while single additive or additive free PE covering materials are

used in high tunnels. Light transmittance of the materials used in structure was

found between 30.9% and 76.6% due to the pollution and shading effect.

Average thickness and density of new covering materials were varied between

0.12 and 0.18 mm, 0.9219 g/cm3 and 0.9571 g/cm3 respectively. The color of

covering material with double additive was found to be less white and more close

to red and blue. The minimum and maximum values of ultimate stress were found

between 15.1 and 24.3 MPa, 23.6 and 27.6 MPa respectively while the values of

elongation at break were found between 500% and 800%. The light

transmittance values measured between 400 and 700 nm wave length when the

increase of additives of covering material were fallen below 70%. It was

determined positive correlation between type of covering material and

construction, negative correlation between type of covering material and light

transmittance, and negative correlation between shading effect and light

transmittance. Additionally, the recommendations for the selection and use of

covering material were presented.

Bu araştırmada, Gediz Havzası Manisa yöresindeki örtüaltı yetiştiriciliğinde

örtü malzemesi kullanımının belirlenmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Örtüaltı üretim yapılarının genelinde çatı şeklinin yay ve yarım daire (%80), yan

yüzeylerin ise dik kenarlı (%95) olduğu belirlenmiştir. Genel olarak, seralarda çok

katkılı (UV+EVA+IR+AF+LD+AB) ve iki katkılı (UV+EVA), yüksek tünellerde ise tek

katkılı (UV) ya da katkısız polietilen (PE) malzeme kullanıldığı saptanmıştır. Bu

malzemelerin ışık geçirgenlikleri ise kirlilik ve gölgeleme etkisine bağlı olarak

%30.9 - %76.6 arasında bulunmuştur. Yeni örtü malzemelerin ortalama kalınlıkları

ve yoğunlukları sırasıyla 0.12 – 0.18 mm ve 0.9219 g/cm3 - 0.9571 g/cm3 arasında

belirlenmiştir. İki katkılı örtü malzemesi örneğinin rengi, diğerlerine göre daha az

beyaz, kırmızıya ve maviye daha yakın çıkmıştır. Çekme dayanımının minimum ve

maksimum değerleri sırasıyla 15.1 - 24.3 MPa ve 23.6 - 27.6 MPa arasında,

kopmada uzama değerleri ise %500 - %800 arasında bulunmuştur. Işık

geçirgenliği değerlerinin örtü malzemesinin katkı maddesi arttıkça %70’in altında

kaldığı belirlenmiştir. İstatistiksel olarak, örtü malzemesi çeşidi ile konstrüksiyon

şekli arasında pozitif, örtü malzemesi çeşidi ile ışık geçirgenliği arasında ve

gölgeleme uygulaması ile ışık geçirgenliği arasında negatif yönde önemli

doğrusal ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, örtü malzemesi seçimi ve kullanımında

belirlenen sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.