A Cantilever Fixed Partial Denture With Glass Fiber Reinforced Composite: A Clinical Report.


KÜMBÜLOĞLU T. Ö. , USER A.

SÜ Dişhek Fak Derg, ss.59-62, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: SÜ Dişhek Fak Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.59-62