History Of School Gardens With A Focus On The Period Of Early Turkish Republic


Gölgesiz Gedikler H.

Tarih Okulu (Journal of History School), no.36, pp.291-315, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.14225/joh1419
  • Title of Journal : Tarih Okulu (Journal of History School)
  • Page Numbers: pp.291-315

Abstract

The philosophical foundations of the idea of benefiting from gardening in
education have extended to the Antique Period, but have become widespread with
the innovative educatio
nal institutions of the 19th century. School gardens are kept
in presence to support of educational reformers, governments and civil society for
different reasons.
Recently, due to problems such as excessive concrete, pollution,
unhealthy nutrition and chi
ldren who are doomed to closed
environments
have led
some educators to develop such projects as eco
-
schools, and agricultural practices
in school gardens in order to raise students' environmental awareness.
The aim of
this study was to examine the historic
al development of agricultural practices in
school gardens as well as the sc
hool gardens in the Early Turki
sh Republic period,
from a historical perspective. In the scope of the study, current literature about the
subject was first introduced. Then such pr
imary documents as legal regulations,
reports, curricula, materials related to teacher education and periodicals in the
early Turkish Republic period were analyzed. Findings showed that gardens with
a 150 years history in the
world
were also prominence dur
ing the process of
restructuring the education system in the Republic of Turkey in its first decades.
Pedagogical knowledge gained through practice in school gardens during that
period has great potential to inform current educational research and practice
.

Eğitimde bahçe çalışmalarından yararlanma düşüncesinin felsefi temelleri Antik Döneme kadar uzanmakla birlikte, 19. yüzyılın yenilikçi eğitim kurumlarıyla yaygınlık kazanmıştır. Okul bahçeciliği dünyada ve ülkemizde gerek eğitim reformcuları, gerekse hükümetler ve sivil toplum tarafından değişik gerekçelerle desteklenerek, günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Son dönemlerde aşırı betonlaşma, çevre sorunlarının artması, kapalı ortamlara mahkûm olan çocukların doğadan uzaklaşması ve sağlıksız beslenme gibi sorunlara bağlı olarak okullarda eko okul ve okul bahçesinde tarım uygulamaları gibi projelere yönelim artmıştır. Bu çalışmanın amacı eğitimde tarım uygulamaları ve okul bahçelerinden faydalanmanın tarihsel gelişimini ortaya koyarak, Cumhuriyet Dönemindeki okul uygulama bahçelerini incelemektir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemiyle konuya ilişkin güncel literatürün yanı sıra, Cumhuriyet Dönemi’ndeki uygulama bahçelerine ilişkin birincil kaynaklar taranmıştır. Araştırma dünyada 150 yıllık bir geçmişe sahip olan okul bahçeciliğinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eğitimin yeniden yapılandırılması sürecinde önemli bir yer tuttuğunu ve bu dönemdeki uygulama bahçeleri deneyimlerinin günümüz çalışmalarına ışık tutulabilecek çıkarımlar içerdiğini ortaya koymaktadır.