Evaluation of Radiation Risk for Safe Working Environments


Creative Commons License

Yörük E., Çam N. F. , Canbaz Öztürk B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.23, no.68, pp.357-367, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 68
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.21205/deufmd.2021236802
  • Title of Journal : Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
  • Page Numbers: pp.357-367

Abstract

Increase on occupational diseases which has occurred in offices during recent years, reveals the necessity of risk factors on office environment should be researched and investigated in a broader scale. Even though, the office / indoor environment is considered within the low risk works, radiation risk in office / indoor environment should be evaluated more, because of its dramatic outcomes which it creates in long term. In this study which is entitled as “ Evaluation of Radiation Risk for Safe Working Environments” which presented within that context, by making measurements of non-ionizing radiation (EMA) and ionizing radiation source radon, in areas such as library, laboratory and etc. where the student density is so high in Ege University campus and the results have been compared with the national and international limit values, to see its convenience of working areas have been evaluated in terms of Occupational Health and Safety.

Son yıllarda ofislerde meydana gelen meslek hastalıklarının artması ofis ortamı risk etmenlerinin daha detaylı araştırılması, incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Ofis ortamı, az tehlikeli işler sınıfında değerlendirilse de uzun vadede yarattığı dramatik sonuçlar yönünden ofis ortamındaki/bina içi ortamdaki radyasyon riski değerlendirilmelidir. Bu kapsamda sunulan “Güvenli Çalışma Ortamları için Radyasyon Riskinin Değerlendirilmesi” başlıklı bu çalışmada, Ege Üniversitesi kampüsünde öğrenci yoğunluğunun çok olduğu kütüphane, laboratuvar vb. alanlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı radon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon (EMA) ölçümleri yapılarak, sonuçlar ulusal ve uluslararası sınır değerler ile karşılaştırılmış, çalışma alanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden uygunluğu değerlendirilmiştir.