Çoklu Zekâ Kuramı Tekli Zekâ Anlayışından Çoklu Zekâ Anlayışına


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Tat M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.336-356, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.336-356

Özet

Bu çalışma kapsamında, Howard Gardner tarafından ortaya atılan ve zekâ kavramına yeni bir bakış açısı getiren Çoklu Zekâ Kuramı” konu edilmektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak insan beyni üzerinde durulmaktadır. Zekâ kavramının detaylandırılmasının ardından, zekânın temelleri mercek altına alınmakta ve zekâ kuramlarının tarihsel gelişimi tekil zekâ kuramından çoklu zekâ kuramına dönüşüm bağlamında incelenmektedir. Çalışma, çoklu zekâ türlerinin örneklendirilerek açıklanması ve çoklu zekâ ilkelerinin konu edilmesi ile son bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Beyni, Zekâ, Tekli Zekâ Anlayışı, IQ, Howard Gardner, Çoklu Zekâ Kuramı.

In the content of this study, the subject of “Multiple Intelligences” by Howard Gardner that brings a  new perspective on the concept of intelligence/s is discussed. Thus, the primary emphasis is on the human brain. After approaching the intelligence concept, the basis of intelligence is taken into consideration and the historical development of the intelligence theories is investigated according to the transformation from the singular intelligence to multiple intelligences. This study explains the types of multiple intelligences by providing examples and outcomes within the scope of the investigation on the multiple intelligence principles.

Key Words: Human Brain, Intelligence, Unitary Intelligence Approach, IQ, Howard Gardner, Multiple Intelligence Theory.