Contribution to the Freshwater Ostracoda Crustacea Fauna of Turkey Distribution and Ecological Notes


HAMIDREZA R., AYGEN C. , KÜLKÖYLÜOĞLU O.

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.14, ss.11-20, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 14
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.4194/1303-2712-v14_1_02
  • Dergi Adı: Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.11-20

Özet

Bu çalışmada, 31 Ağustos 2010 ile 23 Haziran 2011 tarihleri arasında 47 istasyondan toplam 37 tatlısu ostrakot türü
toplanmıştır. Bunlardan üç tür (Eucypris kerkyrensis, Cypridopsis elongata, Bradleystrandesia parva) Türkiye ostrakot
faunası için yeni kayıttır. Üç türün (Ilyocypris inermis, Trajancypris serrata ve Psychrodromus olivaceus) eşeysel
popülasyonuna ise Türkiye’de tekrar rastlanılmıştır.
Spearman Rank Correlation analizi, en sık rastlanılan dört tür (Condona neglecta, Heterocypris salina, Eucypris
lilljeborgi ve Potamocypris villosa) ile elektriksel iletkenlik arasında anlamlı bir korelasyon gösterirken, sıcaklık ile bu
türlerin rastlanılması arasında hiç bir anlamlı ilişki göstermemektedir. Çevresel değişkenler ile hiç bir korelasyon göstermemiş
olan beş tür bulunmaktadır (Pseudocandona albicans, Ilyocypris gibba, Heterocypris incongruens, Heterocypris rotundata ve
Eucypris virens). Ancak Potamocypris villosa türü üç değişken (pH, elektriksel iletkenlik ve tuzluluk) ile güçlü bir ilişki
göstermiştir. Çevresel Tolerans İndeks (ETI) değerlerine bakıldığında, geniş dağılıma sahip olan (kozmopolit) çoğu türün aynı
zamanda yüksek ETI değerine de sahip olduğu görülmektedir. Bu gibi toleransı yüksek ve geniş dağılımlı türlere
“cosmoecious species” denilmektedir.

In this study, a total of 37 freshwater ostracod species were collected from 47 stations between 31 August 2010 and 23
June 2011. Among them, three species (Eucypris kerkyrensis, Cypridopsis elongata, Bradleystrandesia parva) were new
records for the Ostracoda fauna of Turkey. Bisexual populations of three species (Ilyocypris inermis, Trajancypris serrata and
Psychrodromus olivaceus) were repeatedly occurred from Anatolia.
Spearman Rank Correlation analyses illustrated a significant correlation for the four most abundant species (Condona
neglecta, Heterocypris salina, Eucypris lilljeborgi and Potamocypris villosa) with electrical conductivity while temperature
did not show a significant effect on species occurrence. Five species (Pseudocandona albicans, Ilyocypris gibba, Heterocypris
incongruens, Heterocypris rotundata and Eucypris virens) did not have any significant correlation to those variables used
here, but correlation was significant between Potamocypris villosa and three variables (pH, electrical conductivity and
salinity). According to Environmental Tolerance Index (ETI), most species with high ETI values were widespread species.
Such species with high tolerance and widespread (or cosmopolitan) distribution were named as “cosmoecious species”