Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanal Tur Etkinliklerine İlişkinTutumlarının İncelenmesi


DAŞDEMİR İ. , ŞAN S. , DEDEBALİ N. C.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2018