Otizm Spektrum Bozukluğu İle Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi


Creative Commons License

Koparan C., Ardıç A. , Hünler O. S. , Akköse M. C.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.547-561, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.17240/aibuefd.2016.16.2-5000194942
  • Dergi Adı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.547-561

Özet

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), birbirlerindenayrı olarak tanımlanan nöro-gelişimsel yetersizliklerdir ve DSM-IV'e göre eş zamanlı tanılandırılmamaktadırlar. Bununla birlikte alan yazında bu iki yetersizliğin birbirine eşlik eden yetersizlik (komorbite) olduğuna dair önemli bulgular da yer almaktadır (Ames ve White, 2011; Rao ve Landa, 2014).DSM-V’te ise OSB ile DEHB’nin eş zamanlı tanılandırılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu iki nöro-gelişimsel yetersizliğin birbiri ile ilişkisini araştırmaktır. Bunun için Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa Formu'ndan (CÖDÖ-YK) elde edilen puanların Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-TV'den (GOBDÖ-2-TV) elde edilen otizm indeks puanını ne kadar yordadığı incelenmiştir. Veriler4-14 yaş OSB ile tanılanmış 50 öğrenci üzerinden bu öğrencilerin öğretmenleri aracılığıyla toplanmıştır. CÖDÖ-YK'nın alt ölçek puanlarının GOBDÖ-2-TV otizm indeks puanını (OİP) ne kadar yordadığı standart çoklu regresyon analizi ile analiz edilmiştir. CÖDÖ-YK alt ölçeklerinin ve DEHB indekslerinin GOBDÖ-2-TV OİP puanı ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür.