Akciğer Kanserine Multidisipliner Yaklaşım Açısından Torasik Onkoloji Konseyinin Önemi


GÖKSEL T. , ÇOK G. , SOYER S., ÇAĞIRICI U. , ÖZKÖK S. , GÖKER E. , ...Daha Fazla

II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye