Ar-Ge ve İnovasyon Açısından İzmir KOBİ'lerinin Durumu


TEMEL S. , AKDENİZ R. C. , VARDAR F.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.48, no.555, pp.83-92, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 555
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Page Numbers: pp.83-92

Abstract

One of the major drivers of economic development of countries is sustainable and effective university-industry cooperation and converting knowledge into product with the help of the university-industry cooperation. In this research, the current situation of R&D, innovation and university-industry cooperation are analyzed and data are gathered via face to face questionnaire from 74 SMEs in Izmir. As a result, from 2007 to 2008, SMEs have increased share of R&D from 4,58% to 5,51%. In addition, SMEs export only 27,30% of total product and 72,70% of total products consumed in domestic market. One of the main findings is also long product life cycle. Results prove that SMEs are not paying enough attention to innovation and R&D, and subsequently they have average 11 years product life cycle. Main conclusion of the research is; SMEs in Izmir not innovation oriented, accordingly they have low value added product portfolio and more competing products on the market. Finally, research results emphasize that government haven’t create adequate environment for R&D and innovation for SMEs.

Ülkelerin ekonomik gelişmesinde en önemli unsurlardan birisi de, ÜniversiteSanayi arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması ve bu yolla bilginin ekonomik değere dönüştürülmesidir. Bu çalışmada İzmir’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon açısından mevcut durumu ve ÜniversiteSanayi işbirliği arayışları, 74 KOBİ ile yüz yüze anket çalışması yoluyla incelenmiştir. Yapılan araştırmada KOBİ’lerin, 2007 yılında %4,58 olan toplam cirodaki Ar-Ge harcamaları payının 2008 yılında %5,51’e yükseldiği, toplam satışlarının %72,70’inin iç pazara ve %27,30’unun ise dış pazarlara sunulduğu ve ihracatta Avrupa pazarı payının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işletmelerin aynı ürünü uzun yıllardır ürettikleri ve yeniliğe önem vermedikleri, ürün yaşam süresinin çok uzun olduğu ortaya koyulmuştur. Elde edilen veriler, KOBİ’lerin çoğunlukla inovasyon çalışmaları yapmadığını, bunun sonucu olarak katma değeri düşük ve çok sayıda ikamesi olan ürünleri ürettikleri belirlenmiştir. Ayrıca, kamu kurumları tarafından İzmir’de faaliyet gösteren KOBİ’lere Ar-Ge ve inovasyon için gerekli ve yeterli ortamın sağlanamadığı da belirlenmiştir.