Hiperplastik pulpitisli olgularda MTA ile uygulanan vital amputasyon tedavisinin başarısı Olgu sunumu


ÇALIŞKAN M. K. , KAVAL M. E.

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 15. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 30 Kasım - 02 Aralık 2012