Tarihsel Veri Ve Tarihsel Bilgi: Geç Roma Müverrihlerinin Hunların Ortaya Çıkışlarına Dair Anlatıları


ÜSTÜN A.

TÜRK TARİHÇİLİĞİNE KATKILAR < MUSTAFA KAFALI ARMAĞANI, Üçler Bulduk, Abdullah Üstün, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.91-100, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.91-100
  • Editörler: Üçler Bulduk, Abdullah Üstün, Editör

Özet

Eunapius, Sozomenus, Iordanes gibi Geç Roma müverrihleri, memleketlerinin tarihini yazarlarken onunla ilişkili olan imparatorluk coğrafyasının dışındakilere -ötekilere- eserlerinde yer vermişlerdir. Bu cümleden olmak üzere; Doğusu ve Batısı ile devrin Roma dünyasının sürüklendiği askeri-siyasi-sosyal süreçlerin önemli aktörlerinden Hunlar da, müverrihlerin ilgisini çekmiştir. Geç Roma tarihyazımının Hunlar hakkındaki kayıtları arasında, onların ortaya çıkışlarına dair anlatılar -efsane-da yer almaktadır. Araştırılan devre ait tarihsel verilerin her türlüsünden tarihsel bilginin üretilebileceği fikrinden hareketle bu çalışmada, söz konusu anlatıların tarihsel bilgi olarak vaat ettikleri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede verinin kendisini sunabilmek için kaynaklardaki ilgili metinlerin çevirisi verilecek ve bunun hakkında üretilen bilgilerin değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.