Aşkın ve Sinemanın Kenti: Paris


Creative Commons License

Gürel E. , Şeker İ., Saner S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.240-266, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 26
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.240-266

Özet

Çalışma kapsamında dünyanın en etkileyici sehirlerinden biri olarak değerlendirilen Paris konu edilmekte ve destinasyon pazarlaması açısından mercek altına alınmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle Paris kentine iliskin genel bilgiler verilmekte ve kente ilişkin algının kültürel süreklilik ile olan baglantısı nedeniyle kentin tarihçesine değinilmektedir. Ardından Paris kentinin bir destinasyon merkezi ve marka-kent olarak konumlanmasında belirleyici bir rol üstlenen imge ve çağrışımlara açıklık getirilmektedir. Çalışma, destinasyon pazarlaması açısından etkili bir araç olan sinemanın, Paris’in ‘aşk ve romantizm kenti’ olarak nitelenmesine yönelik katkısının sinema filmleri ve televizyon dizileri üzerinden örneklendirilerek çözümlenmesi ile son bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Pazarlaması, Paris, Marka-Kent, Ask, Sinema.

The scope of this study is to focus on Paris, one of the most charming cities in the world, on the level of destination marketing. To do so, primarily the general information about the city of Paris is provided and the history of the city is mentioned according to the connection between the perception concerning the city of Paris and the cultural continuity. Following that, the image and connotation, playing a determining role in positioning the city of Paris as a destinational center and brand-city, is clarified. This study ends with analysis of the examples of movies and television series, an important tool in terms of destination marketing, qualifying Paris as the city of love and romance.

Keywords: Destination Marketing, Paris, Brand-City, Love, Cinema.

1.