Bir Bizans Prensesi Anikia Iuliana ve Görkemli Bir Yapı Aziz Polyeuktos Kilisesi


Maktal Canko D. Y.

Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu, Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey

Abstract

In the Byzantine Empire, empresses and noble woman as the bearer of the goods, property and nobility established monasteries, built hospitals, produce manuscripts, because they were trained as a patron of the arts. Despite limited our knowledge of the pre-11th century due to the lack of the resources, it is known the princess Anicia Juliana lived in Constantinople in the 6th century was a noble woman who was trained as a patron of arts.

            She was disappointed for not being empresses even though trained as a candidate empresses. Then she competed about artistic field with emperor Justinianus in the period. This product of the competition was Hagios Polyeukto Church. The church with expensive workmanship and gaudy artwork has proved the power of Anicia Juliana.

            In this paper, it is discussed the causes of providing financial support of Anicia, whether or not the architectural and decorative features of her intellectual support, and sensitivity of woman in this monumental, magnificent building. 

 

Key Words: Byzantine empire, noble women, patron of arts, Anicia Juliana, Hagios Polyeuktos Kilisesi

Bizans İmparatorluğu'nda imparatoriçeler ve soylu kadınlar; malın, mülkün ve soyluluğun hamili olarak manastırlar kurdular, hastaneler inşa ettirdiler, el yazmaları ürettiler ve sanat hamisi olarak yetiştiler. Kaynakların yetersizliği nedeniyle 11. yüzyıl öncesine ilişkin bilgilerimizin kısıtlı olmasına rağmen; 6. yy. da yaşamış olan prenses Anikia Iuliana'nın sanat hamisi olarak yetişen soylu bir kadın olduğu bilinmektedir.

            Anikia Iuliana, imparatoriçe adayı olarak yetiştirilmesinin ardından hayallerinin gerçekleşmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamış ve dönemin imparatoru Iustinianus ile sanatsal alanda güç savaşına girmiştir. Bu güç savaşının ürünü Iuliana'nın hamiliğinde yaptırılmış Aziz Polyeuktos Kilisesi olmuştur. Pahalı işçiliği, şatafatlı sanat eserleri ile kilise, Iuliana'nın konumunun ve gücünün büyüklüğünü kanıtlamakla birlikte, zamana meydan okuyarak Anikia Iuliana'yı da ölümsüzleştirmiştir. 

            Bu bildiride, Anikia Iuliana'nın Aziz Polyeuktos Kilsesi'ne maddi destek vermesinin nedenleri incelenirken, mimari ve süsleme özelliklerinin Anikia Iuliana'nın düşünsel desteğiyle oluşup oluşmadığı ve böylesine anıtsal bir yapıda sanatsal açıdan kadın duyarlılığının hissedilip hissedilmediği tartışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, soylu kadınlar, sanat hamiliği, Anikia Iuliana, Aziz Polyeuktos Kilisesi