Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Serin İklim Çim Bitkilerinde Fusarium Yanıklığı (Fusarium spp.) Hastalığının Kontrolünde Etkililiklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Tosun N. , Sürer İ.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.475-485, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 56 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.20289/zfdergi.539935
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.475-485

Özet

ÖZ Amaç: Bu araştırmada, çim bitkilerinde en yaygın görülen hastalıkların başında gelen Fusarium solgunluğu etmenlerine karşı bazı bitki koruma ürünleri ile etkililik denemeleri gerçekleştirilmiştir. Materyal ve Yöntem: Araştırmanın materyalini hastalıklı çim bitkilerinden izole edilen ve tanılanmış olan Fusarium izolatları, serin iklim çim bitkisi türleri ve 1’i bitki aktivatörü, 2’si fungisit olan 3 preparat oluşturmaktadır. Çalışmada, 30.09.2015 ve 06.10.2016 tarihlerinde tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak iki tekrarlamalı deneme kurulmuştur. Bulgular: Çalışma bulgularına baktığımızda tüm ölçümlerde ilaç uygulamalarının, türlerin hastalık şiddeti üzerine etkisinin istatistiki açıdan %1 olasılık düzeyinde önemli olduğu görülmüştür. Muamele x Tür interaksiyonunun hastalık şiddeti üzerine etkisi tüm ölçümlerde istatistiki açıdan %1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma sonucunda denemede kullanılan Lactobacillus acidophilus fermantasyon ürünü (Soil-Set), Tolclofos-methyl+Thiram (Sumiriz-T) ve Prochloraz+Tebuconazole (Zamir) bitki koruma ürünlerinin etkililikleri arasındaki fark çok yüksek seviyelerde bulunmamakla birlikte Sumiriz-T nin daha etkili olduğu görülmüştür.

ABSTRACT Objective: The objective of this research was to evaluate effectiveness of selected plant protection products against Fusarium blight disease, the most common and devastating disease of cool-season turfgrass. Material and Methods: The material of the research consists of isolates of Fusarium which is isolated from turfgrass, cool season turfgrass species and 3 preparates which one of them is plant activator and others are fungicides. In this study, randomized split plot with 4 replications conducted on 2 different experiments which are dated 30.09.2015 and 06.10.2016. Results: As a result of this study, efficacy of plant protection products on species and disease severity was determined as 1% level of probability within all evaluations. Also, efficacy of application X species interactions on disease severity was determined as 1% level of probability containing all measurements. Conclusion: As a result of this study, difference between effectiveness of plant protection products, Lactobacillus acidophilus fermantation product (Soil-Set), Tolclofosmethyl+Thiram (Sumiriz-T) and Prochloraz+Tebuconazole (Zamir) used in trial, were found not high also Sumiriz-T was found more efficient