Türkiye’de Sanayi 4.0 Dönüşümünün Olanakları ve Kısıtları Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Kozal Ö. , Barbaros Özay R. F.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.19-42, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.18354/esam.551439
  • Dergi Adı: Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.19-42

Özet

2010 yılı ve sonrasında öncelikle Almanya, ardından ABD ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından tartışmaya açılan ve “Sanayi 4.0” olarak adlandırılan “Dördüncü Sanayi Devrimi”nin dünyanın gelecek 50 yılını şekillendirmesi beklenmektedir. Bu yeni sanayi çevrimi ile birlikte, üretim süreçlerinin yeniden yapılanması ve ülkelerin uluslararası işbölümündeki rolleri yeniden tanımlanması beklenmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin üretim süreçlerindeki ve uluslararası işbölümündeki yeni düzene nasıl eklemleneceği önemli bir gündem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, Türkiye imalat sanayi, Sanayi 4.0’ın öncü ülkeleri olarak kabul edilen ülkeler ve imalat sanayinin genel görünümü Türkiye’ye benzer eğilimler taşıyan ülke grupları ile karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın bulguları, Türkiye imalat sanayinin düşük, orta-düşük teknoloji içerikli sektörlerde uzmanlaştığını fakat orta-yüksek teknoloji içeren imalat sanayi alt sektörlerinde uzmanlaşma potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Bu çalışma ikinci olarak; Türkiye’nin Sanayi 4.0 sürecine eklemlenme aşamasında kilit öneme sahip imalat sanayi sektörlerinin yapısal sorunlarını değerlendirerek, geleceğe dönük potansiyel ve kısıtlarını ortaya koymakta ve bu doğrultuda politika önerileri oluşturmaktadır

 is expected that the “Fourth Industrial Revolution”, which is called “Industry 4.0” and opened to debate by Germany and then the USA and other European countries in 2010 and afterwards will reshape the international division of labour of the following 50 years. With this new industrial cycle it is expected that production processes will be restructured and the role of countries in the international division of labor will be redefined. It is also an important agenda on Turkey how to incorporate into the Industry 4.0 cycle and new economic order. This study has two main aims. First, Turkey’s manufacturing industry will be compared with the leading countries of Industry 4.0 and the other country groups, which show relatively similar economic structures with Turkey. The findings of this study show that although Turkey specialize in low and medium-low manufacturing sectors, she has a potential having a comparative advantage of medium-high manufacturing activities. Secondly, current situation of manufacturing sector will be evaluated regarding technology intensity to assess the potential and constraints in the articulation of Industry 4.0 process and create policy recommendations within this context.