EBEVEYNLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI FARKINDALIĞININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Gülmüş İ., Arslan Cansever B.

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, pp.156-165

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.156-165

Abstract

21. yüzyılda, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim süreci, gerek doğal

gerekse sosyal yaşamı dönüşüme zorlamaktadır. Bu süreçte medyanın,

bireylerin sosyal yaşamlarını biçimlendiren bir etkiye sahip olduğu

söylenebilir. Alanyazındaki araştırmalar, çocukluk döneminde medya

araçlarıyla olan etkileşimin günden güne artmakta olduğunu ortaya

koymaktadır. Dolayısıyla çocuklar medya araçlarından farklı kanallar

aracılığıyla gelen medya mesajlarıyla karşı karşıyadır. Bu durum, medyadan

gelen mesajların analiz edilip eleştirel bakış açısıyla yorumlanmasını mümkün

kılan medya okuryazarlığı eğitiminin çocukluk döneminde verilmesi

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesinde öncelikle

aile ortamı, bu ortam içinde ise ebeveynlerin tutumları önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda çalışmanın amacı, ebeveynlerin medya okuryazarlığına yönelik

farkındalıklarının çocuklarının medya okuryazarı olarak yetişmelerindeki

önemini vurgulamaktır. Medya okuryazarı kuşaklar yetiştirmek için öncelikle

ebeveynlerin, çocuklarının dünyasında yer alan medya araçlarının kullanımı

ile bu araçların içeriğine ilişkin bilgilerinin olması gerekmektedir. Bunun yanı

sıra ebeveynlerin, medya araçlarının kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımının

neden olabileceği fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik etkilere karşın uzman

kişiler tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılmaları

önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Medya okuryazarlığı, Medya okuryazarlığı

farkındalığı