HİNDUSTAN İNANÇSAL MÜZİĞİ VE METİNLERİNDE ZAMAN KAVRAMININ İŞLENİŞİ


Sençerman Ş.

Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.116-128

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.116-128

Abstract


Bu çalışma Hint kültüründe zamanın ve dolayısıyla varoluşun kavramsallaştırılmasının Hindustan (Kuzey Hindistan) inançsal metinleri ve müziğindeki görüngülerini araştırmaktadır. Hint kültürünün seçilmesinin nedeni Hinduizm’de sesin, varoluşun nedeni ve kendisi olduğuna inanılmasıdır. Bu durum bizi Hint müziğiyle Hindu kültüründeki zaman ve varoluş kavramları arasında bir bağ olabileceği varsayımına götürür. Çalışmanın ilk bölümünde Hint kültüründe zaman ve varoluş kavramları ile temel ahlaki ilkeler kısaca ele alınır. İkinci bölüm Hindu inançsal ve ahlaki ilkelerini belirlemede önemli yeri olan Ramayana destanının bu kavramlar ve ilkeleri yansıtması açısından incelenmesine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde ise genel olarak Hindustan müziğinin ve özel olarak da inançsal bir müzik stili olan dhrupad’ın temel ritimsel ve temporal özellikleri literatürden yararlanılarak ortaya konmuştur. Çalışmanın sonuç bölümünde Ramayana destanındaki olay örgüsü ile Hindustan müziği ve dhrupad stilinin ritmik ve temporal yapısının ve özelliklerinin Hindu kültüründe zaman ve varoluşun kavramsallaştırılmasında görülen yapı ve özelliklere benzerliği ortaya konmaktadır.