Ebelik Öğrencilerinin Kordon Kanı Bankacılığına İlişkin Yaklaşımları


AKTAŞ Ç., KURUL Ş., YÜKSEL E. , ÖZTÜRK CAN H.

3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016