Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Spor Tüketimine Yönelik Güdüleri ve Bağlılık Noktaları Arasındaki İlişki


Gençer R. T. , Kiremitci O. , Aycan A., Demiray E., Unutmaz V.

Ege Academic Review, vol.12, pp.41-53, 2012 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Ege Academic Review
  • Page Numbers: pp.41-53

Abstract

ÖZET Bu çalışmanın amacı, profesyonel futbol takımı seyircilerinin, spor tüketimine yönelik güdüleri ve bağlılık noktaları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Spor Tüketimine Yönelik Güdülenme Ölçeği ve Bağlılık Noktaları İndeksi kullanılmıştır. Çalışmaya 311 futbol seyircisi katılmıştır (Göztepe SK= 198, Karşıyaka SK= 113). Araştırmanın ilk aşamasında her iki ölçüm aracının da profesyonel futbol takımı seyircileri üzerinde geçerlik ve güvenirliği sınanmıştır. Ölçeklere uygulanan DFA sonucunda, Spor Tüketimine Yönelik Güdülenme Ölçeği ve Bağlılık Noktaları İndeksi için elde edilen uyum indeksleri, çalışmada kullanılan ölçüm araçlarına ait orijinal modellerin veriye kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini oraya koymaktadır. Genel örneklem dikkate alındığında, Spor Tüketimine Yönelik Güdülenme Ölçeği’nde, sosyal etkileşim, Bağlılık Noktaları’nda ise takım alt boyutları ön plana çıkmaktadır. Ancak analizler takım bazında ayrı ayrı gerçekleştirildiğinde, farklı boyutların ön plana çıktığı dikkati çekmektedir. Bu bulgu, profesyonel futbol takımı seyircilerine yönelik pazarlama stratejilerinin, takım bazında detaylı analizler sonucu elde edilen bilgiler ışığında oluşturulması gerekliliğini ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda kanonik korelasyon analizi her iki takım seyircileri için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, Göztepe SK profesyonel futbol takımı seyircileri için istatistiksel olarak anlamlı beş; Karşıyaka SK profesyonel futbol takımı seyircileri için istatistiksel olarak anlamlı iki fonksiyon belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Futbol, seyirci katılımı, seyirci güdüleri, spor tüketimi, taraftar.