Şişli E Dereli M Ayık MF Atay Y Kompleks venöz anatomişye sahip sınırda tek ventrikül fizyolojisinde 4 Jenerasyon Fontan prosedürü Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15 Kongresi 13 16 Nisan 2016 Antalya


ŞİŞLİ E., DERELİ M., AYIK M. F. , ATAY Y.

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15. Kongresi 13-16 Nisan 2016 Antalya, 13 - 16 Nisan 2016