Vitiligolu hastalarda nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranındaki değiĢimi değerlendirme


SARAÇ G., ALTUNIŞIK N., ŞENER S., HAKVERDİ G.

2. İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye