Divanü Lugati t Türk teki Şiirlerin Edebi Sanatlar Yönünden Tahlili


İNAYET A.

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17 - 18 October 2008, vol.1, pp.174-184

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.174-184