Yer Hizmeti İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Havalimanı Örneği


KARAKAVUZ H., MACİT A.

International Congress on Management Economics and Business 2017, 7 - 09 Eylül 2017