Kanser Kök Hücre Bazlı 3D Tümör Modeli


ŞENDEMİR ÜRKMEZ A.

II. Uluslararsı Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu: Kanser ve Kanser Kök Hücresi Kontrolü, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye