ICHES ULUSLARARASI İNSANİ BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ


Çakar B. Z. (Editör)

Asos Yayınevi, Elazığ, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Asos Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Elazığ

Özet


Yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan göstergeler, farklı disiplinleri bir araya toplayarak, özellikle insan bilim, dilbilim, toplumbilim, psikanaliz, felsefe gibi yazın kuramı tarafından ortaya çıkartılıp geliştirilerek yeni yaklaşımlar benimsenip çözümleme ve yorumlama yöntemi geliştirmiştir.

İletişim kurmak toplumun yaşamsal kaynaklarından biridir. İletişim toplumsal bir kavramdır. Geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların kaynaşmasını sağlamaktadır. İnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar birbirleriyle iletişim halinde yaşamışlardır. İnsan yaşamında iletişimin kurulmasına yardımcı olan dilsel öğelerin yanı sıra görsel öğeler de yer almaktadır. Resim, grafik, fotoğraf, desen, güneş, simgeler gibi her şey görsel göstergeyi oluşturmaktadır. Göstergebilim anlamlı bir yapı oluşturan alanların birbirleri arasındaki bağlantının kurallı bir dayanışması olduğuna inanır. Göstergebilim, her türlü konuyu içinde barındıran kültürel kodlar, gelenekler ve metin anlama süreçlerine göre düzenlenmiş işaretler sistemi olan her şey, göstergebilim incelemesidir.

Bu çalışma eski çağlardan günümüze kadar gelen taht kavramının anlamsal boyutu ele alınarak, taht tiplerinin yaşadığı toplumdaki etkileri, simgelediği anlamları, dinsel boyutu, kullanılan malzeme, renk, süsleme gibi etkenleri semiyotik olarak incelemektedir. Çağlar boyu süregelen taht kavramının kültürel ve tarihsel süreçteki değişimi, dönemi göz önüne alınarak göstergebilime adapte edilerek aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler : Göstergebilim, Taht, Simgesel anlam