Belediyelerde Halkla İlişkiler Yönetimi İzmir İli Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Başok N. , Ker Dincer M. , Coşkun Değirmen G.

İnönü Üniversitesi- Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.2, no.2, pp.198-229, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi- Akademik Yaklaşımlar Dergisi
  • Page Numbers: pp.198-229

Abstract

Günümüz toplumlarında belediye kavramı ve belediyecilik anlayışı değişen toplum beklentileri ile beraber gelişmekte ve kendini yenilemektedir. Söz konusu ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, siyasal alanda yaşanan değişim ve gelişmeler, belediyelerin hizmet çeşitliliği sağlamasını, sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasını, toplum ve belediyeler arasındaki çift yönlü iletişim sürecinin etkin bir biçimde yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda toplumun beklentilerini ve onların zihinlerindeki belediye imajını tespit ederek, toplum-belediye ve ilgili hedef kitleler arasındaki iletişimi sağlamak konusunda ise, halkla ilişkiler birim veya departmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde belediye kavramı ve Türkiye’deki gelişimi, belediyelerde halkla ilişkiler birim veya departmanlarının yapı işlev ve uygulamaları ile halkla ilişkiler yönetiminin önemi konuları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise İzmir ilinde hizmet sunan belediyelerin halkla ilişkiler yönetimi ve uygulamalarına yönelik yapılan araştırmanın sonuçları yer almaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda halkla ilişkiler mesleğinin araştırmada yer alan belediyeler nezdinde nasıl algılandığı; halkla ilişkiler birimlerinin veya departmanlarının organizasyon içerisindeki etkililiği; mesleki tekniklerin ne ölçüde kullanıldığı ve doğru kullanılıp kullanılmadığı ortaya konulmaktadır.