N-acyl-homoserine lactones (AHLs): Effector Molecules that Enhance Defense and Modulate Plant Growth in Cucumber (Cucumis sativus L.)


Pazarlar S. , Çetinkaya N. , Bor M. , Kara R. S.

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.218

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.218

Abstract

molekül ağırlıklı sinyal moleküllerini kullandığı bir mekanizmadır. Bitkiler, bakterilerin hücresel iletişim süreçleri için ürettiği QS sinyal moleküllerini algılayabilme ve cevap oluşturabilme yeteneğine sahiptir. N-açil-homoserin laktonlar (AHLs) gram negatif bakterilerin ürettiği QS sinyal molekülleridir. Bu çalışmada hıyar bitkilerinin AHL moleküllerini tanıdığı ve bu moleküllere açil zincirinin uzunluğuna bağlı olarak cevap oluşturduğu tespit edilmiştir. Uzun zincirli N-3- oxo-tetradecanoyl-L-homoserine lakton (oxo-C14-HSL) biyotrofik oomycetes patojeni olan Pseudoperonospora cubensis (P. cubensis) ve hemibiyotrof bakteri olan Pseudomonas syringae pv. lacrymans’a karşı bitki sistemik dayanıklılığını prime ederken, kısa zincirli N-hexanoyl-L-homoserin lakton (C6-HSL) primer kök uzamasını teşfik etmiştir. Orta zincirli N-3- oxo-decanoyl-L-homoserin lakton (oxo-C10-HSL) ise kök mimarisini modifiye etmiştir. P. cubensis’e karşı arttırılmış savunma yanıtlarının lignin ve kalloz birikimi tarafından sağlanan hücre duvarı güçlendirilmesi, savunma ilişkili proteinlerin aktivasyonu (peroksidaz, β-1,3-glukanaz, fenilalanin amonyum-liyaz), reaktif oksijen türlerinin (hidrojen peroksit, süperoksit) ve fenolik bileşiklerin birikimi ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Salisilik asit ve jasmonik asitin kantitatif analizi ve bu fitohormon yolakları ile ilişkili genlerin transkripsiyonel analizi oxo-C14-HSL ilişkili savunma güçlendirilmesinin salisilik asit sinyalleşme yolağı ile düzenlendiğini göstermektedir. Bu çalışmada ayrıca stoma savunmasının AHL ilişkili savunma reaksiyonlarında rol almadığı bulunmuştur.