Divanü Lugati t Türk Işığında Uygur Etnonimine Yeni Bir Yaklaşım


İNAYET A.

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 Ekim 2008