Hastanede gelişen pnömoni nedeniyle kolistin ile tedavi edilen olgularda nefrotoksisite ve prognozun değerlendirilmesiEvaluation of nephrotoxicity and prognosis in patients treated with colistin due to hospital-acquired pneumonia


TÖREYİN N., TAKIR H., BALCI M., GÜRSEL G., AYDOĞDU M., GAYGISIZ Ü., ...Daha Fazla

Tüberküloz ve toraks, cilt.65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 65
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Tüberküloz ve toraks