A Club Belongs to a City, a Region, and a Country: Athletic Club de Bilbao


Akan M. , Zabala Inchaurraga Z.

Congist'19: Şehrin Dili, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, vol.5, pp.1-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 5
  • Doi Number: 10.26650/bs/ss22.2021.001-5
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-18

Abstract

“Euskal Herria”, which means “Basque country”, refers not only to a geographical region but also to a society, culture, and thought. The “Civil War” that took place in Spain between 1936-1939 and the following Franco period (1939-1975) have played a critical role in shaping the memory of the Basque society and forming the present identity. The city of Bilbao, which is the center of the country’s largest region, Bizkaia (Vizcaya), is also one of the places where the Basque identity and memory are being lived and kept living densely. The post-Franco period and the flood disaster in 1983 triggered, social, cultural, artistic and architectural transformation process in Bilbao city, throughout which the city left its idyllic and industrial identity behind. This experience made Bilbao one of the most specific examples of how a city can be transformed by adhering to its historical origins. The purpose of this article is supposed to emphasize the active role played by Athletic Club, one of the most important clubs in the institutionalization of modern football in Spain, and how a sport club is owned by a city and its society. Carrying out a rare policy in the contemporary industrial football with the mission of being the representative of the Basque country, the club continues its struggle with athletes trained mostly from quarry. In this sense, Athletic Club managed to, brings the very local from its own lands together to struggling global. Thus, as a sport club, the Athletic Club has been so effective in the information of identity and city culture that it has become one of the rare examples in the world.

“Bask ülkesi” anlamına gelen “Euskal Herria”, sadece coğrafî bir bölgeyi işaret etmekle kalmayarak bir toplumu, kültürü ve düşünceyi de ifade etmektedir. İspanya’da 1936-1939 yılları arasında yaşanan “İç Savaş” ve sonrasındaki Franco dönemi (1939-1975), Bask toplumunun hafızasının şekillenmesinde ve bugünkü kimliğin oluşmasında oldukça etkili olmuştur. Ülkenin en büyük bölgesi olan Bizkaia’nın (Vizcaya) merkezi konumunda olan Bilbao şehri de bu kimliğin ve hafızanın en yoğun olarak yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerin başında gelmektedir. Franco döneminin sonrasında ve 1983 yılındaki sel felaketinin ardından Bilbao şehrinin pastoral ve endüstriyel kimliğini geride bırakarak yaşadığı sosyal, kültürel, sanatsal ve mimari anlamdaki dönüşüm şehrin tarihsel kökenlere bağlı kalınarak nasıl dönüşebileceğine dair en özel örneklerden biri olmasını sağlamıştır. Bu makalenin amacı modern futbolun İspanya’da kurumsallaşmasını sağlayan en önemli kulüplerden biri olan Athletic Club’ın Bask milliyetçiliğin temsili ve kurumsallaşması konusunda oynadığı aktif rolün ve bir spor kulübünün bir şehir ve toplum tarafından nasıl sahiplenildiğinin vurgusu olacaktır. Bask ülkesinin temsilcisi olma misyonu ile endüstriyel futbol dünyasında ender rastlanacak bir politika yürüten kulüp, çoğunlukla öz kaynaklardan yetiştirdiği sporcular ile mücadelesini sürdürmektedir. Bu anlamda kendi topraklarından yetiştirdiği yereli, büyük bir mücadelenin olduğu küresel ile buluşturan Athletic Club, bir spor kulübü olarak kimlik ve şehir kültürünün oluşumunda bu ölçüde etkili olduğu dünya üzerindeki ender örneklerden biri olmuştur.