A Food Preservation Method: Irradiation


Creative Commons License

Akakçe N. , Çam N. F.

Çukurova J. Agric. Food Sci./ Çukurova Tarım Gıda Bil. Der., vol.34, no.2, pp.207-221, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 34 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.36846/cjafs.2019.12
  • Title of Journal : Çukurova J. Agric. Food Sci./ Çukurova Tarım Gıda Bil. Der.
  • Page Numbers: pp.207-221

Abstract

In recent years, the need of human beings for safe food has increased as never before. Rapidly increasing population, environmental pollution and climate change, agricultural control practices and animal production costs have made it difficult to obtain food in the world, and moreover, to keep existing foods reliable. Although many food preservation methods have been applied to ensure food remains safe and healthy for a long time, this work area has made rapid progress since the discovery of radiation. In different foods, radiation (irradiation) hygiene and preservation practices were tried and at the same time the nutritional values of the foods were monitored. More importantly, the amount of irradiation to be applied to protect different foods has been meticulously determined. In addition, long-term researches have also been performed on the nutritional losses in foods and food-poisonings related to the application of irradiation and on its application costs. Irradiation applications, which are the leading sector in the food industry, are the most widely used methods in the world with their economic contributions, being the most reliable method in terms of food hygiene and health. In this review, it is aimed to evaluate the effect of “Irradiation application”, which has an important role in food preservation methods, on microorganisms, food components and packaging materials, food safety and consumer perspective with its technological development.

Son yıllarda insanoğlunun güvenilir gıdaya olan ihtiyacı, hiç olmadığı kadar artmıştır. Hızla artan nüfus, çevre kirliliği ve iklim değişikliği, zirai denetim uygulamaları ve hayvansal üretim maliyetleri dünyada gıda elde etmeyi dahası mevcut gıdaları güvenilir tutabilmeyi zorlaştırmıştır. Gıdaların uzun süreli güvenilir ve sağlıklı kalabilmesi için birçok gıda koruma yöntemi uygulanmışsa da ancak radyasyonun keşfinden sonra bu alanda hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Farklı gıdalarda radyasyonla (ışınlama) hijyen ve muhafaza uygulamaları denenerek aynı zamanda gıdaların besin değerleri de takip edilmiştir. Daha önemlisi, farklı gıdaların korunması için uygulanması gereken ışınlama miktarları titizlikle belirlenmiştir. Ayrıca ışınlamaya bağlı gıdaların besin değerlerindeki kayıplar ve gıda zehirlenmeleri ile ışınlama uygulamalarının maliyetleri üzerine uzun süreli araştırmalar yapılmıştır. Gıda endüstrisinde lokomotif bir sektör olan ışınlanma uygulamaları ekonomik katkıları hariç gıda hijyeni ve sağlığı açısından en güvenilir yöntem olması ile tüm dünyada en çok başvurulan yöntemdir. Bu derlemede, gıda koruma yöntemleri içinde önemli bir rolü olan “Işınlama” uygulamasının, mikroorganizmalara, gıda bileşenlerine ve ambalajlama materyallerine etkisi, teknolojik gelişimiyle birlikte gıda güvenliği ve tüketici bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır.