2017/788 Esas No’lu idari dava dosyası


Akın M. , Zoghi M. , Can L. H.

T.C. Manisa 1. İdare Mahkemesi , pp.2, Manisa, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: Manisa

Abstract

PAH lı hastalarda; Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Ciddi Trikuspit Yetmezliğinin değerlendirilmesi, tek başlarına tanı ve tedavi kriterleri olmayıp, sadece geniş ve çok sayıdaki tanısal yöntemlerin içinde yer alan iki parametredir. Adayın sadece bu iki spesifik yöntem ile ilgili çalışmalarının bulunması, PAH konusundaki deneyiminin yeterli olduğunu göstermez.

PAH ile ilgili deneyiminin, yayınlarının olması gibi PAH konusunu kapsayıcı bir tanımlamanın yapılması, daha uygun, etik ve objektif(kişiyi tarif etmeyen) bir ifade olurdu.