PARSİYEL PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ: OLGU SUNUMU


HEFDHALLAH a., BAYRAKTAROĞLU S. , CEYLAN N.

38. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye