THE DETERMINATION OF 2ND QUALITY AND EXPORT SURPLUSES EVALUATION EFFICIENCY OF APPAREL COMPANIES WITH THE METHODS OF PERFORMANCE MATRIX AND FUZZY LOGIC


KÜÇÜK M. , GÜNER M.

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.24, no.4, pp.386-392, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : TEKSTIL VE KONFEKSIYON
  • Page Numbers: pp.386-392

Abstract

In the apparel companies, the rate of products as a precaution in place of the second quality ones varies according to the total
quantity in the order. A couple of pieces of products left over provide companies the advantages of not shipping the inadequate piece
amount to customers and not damaging the image and economy of the company due to long-term business partnerships and perceived
image. Therefore, companies prefer to overproduce and overcome the lack production instead of insufficient shipment. This study
focuses on the recycling activities of the previously mentioned products that remain unsold and cause a burden to companies as an
additional cost in terms of effectiveness that are carried out by the apparel companies. For these purposes, Performance Matrix (OMAX)
is used in the research and fuzzy logic method is also utilized to determine the significance levels of the criteria used. Relevant data has
been compiled through face to face interviews with the companies mentioned below to allow the evaluation with Performances Matrix
methods. In order to adapt the fuzzy logic method to study, company managers were asked to compare the prioritization of the criteria
and the evaluations were carried out in the framework of fuzzy logic method. As a result of the study, efficiency values of these
companies have been identified, compared and some suggestions are made in order to achieve further increase in these values.

Konfeksiyon firmalarında tedbir amaçlı, 2. kalite ürünlerin yerine gönderilmek üzere üretilen ürün oranı, sipariş edilen ürün
miktarına göre değişmektedir. Fazladan bir miktar ürünün elde kalması, müşteriye eksik adetli sipariş göndermekten, firmanın imajı,
müşteriler ile uzun süreli iş ilişkisine sahip olması, vb. gibi nedenlerden dolayı firma imajının ve dolayısıyla ekonomisinin daha az zarar
görmesini sağlamaktadır. Bu yüzden firmalar, eksik ürün göndermek yerine, fazladan üretim yapmakta ve oluşabilecek eksikliği bu fazla
üretim ile gidermektedirler. Bu çalışmada, bahsedilen elde kalmış ve belirli bir maliyeti olan, 2. kalite ve ihraç fazlası ürünlerin firmalar
tarafından, etkililik anlamında ne şekilde değerlendirildiği incelenmiştir. Bu incelemelerde Performans Matrisi (OMAX) yöntemi
kullanılmış ve bu yöntemde kullanılan kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde de bulanık mantıktan destek alınmıştır.
Performans Matrisi yönteminde değerlendirilmek üzere aşağıda bahsi geçen firmaların tümüyle yüz yüze görüşülerek ilgili veriler
derlenmiştir. Bulanık mantık yönteminin çalışmaya adaptasyonunu sağlamak amacıyla da, firma yöneticilerinin kriterlerin öncelik
sıralarını karşılaştırılması istenmiş ve değerlendirmeler bulanık mantık yöntemi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda
üç firmanın da etkililik değerleri tespit edilmiş, bunlar karşılaştırılmış ve bu değerlerde daha fazla artış sağlanabilmesi amacıyla çeşitli
önerilerde bulunulmuştur.