Fahim Bey ve Biz Romanında Tekrarlanan Kalıp İfadelerin İşlevleri


GÖKÇEK F.

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri), 19 - 21 Ekim 2011