DİKİŞ MAKİNESİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ


Creative Commons License

İlleez A. A.

Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, vol.1, pp.390-397

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.390-397

Abstract

Tarihsel süreçte insanların vücutlarını dış etkenlerden korumak için hayvan postu ile koruyabilmek için elbise dikmeye başlanmıştır. Bunun için kullanılan ilk iğnenin yaklaşık olarak altmış bin yıl önce kemikten yapıldığı, Güney Afrika‟da Sibudu Mağarası‟nda yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntularda ortaya çıkmıştır. 18. Yüzyılın ortalarına kadar giysi üretimi sadece insanları elde dikerek gerçekleştirdiği bir işlemdi. Bu tarihe kadar gerçekleşen değişimlerin sadece dikiş iğnesi ile sınırlı kaldığı incelenen kaynaklarda görülmektedir. Bu dönemlerde kadınların yoğunlukta olarak iş bulduğu dikim süreçleri onların yaptıkları işleri taklit ederek 18. yüzyılın sonlarına doğru makineleştirilmiş ve böylece farklı bir yolculuğun başlaması sağlanmıştır. Dikiş makinelerinin gelişmesi ile giysi üretimi önceleri terzilik sistemi ile başlamışken sanayileşmenin hızlanması ile büyük bir sektör olan konfeksiyon sektörünün kurulması ile devam etmiştir. Bu süreçte kullanılan malzemelere göre ve ihtiyaçlara göre dikiş makineleri sürekli bir değişim içerisindeydi. Bunun en büyük örneklerinden biri ultrasonik dikiş makineleridir. Günümüzde ise endüstri 4.0 entegrasyonu ile dikiş makinelerindeki değişim daha da hızlı devam etmektedir. Bazı operasyonlarda çalışan işçinin devrede olmadığı otomasyon sistemler kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada dikiş makinelerinin ilk icadından itibaren geçen yaklaşık 300 yıllık tarihsel gelişim süreci incelenmiştir. Yapılan literatür incelemesinde çeşitli yayınlar ve patent çalışmaları incelenerek kronolojik sıralamaya göre gelişim süreçleri, mucitleri ve örnekler ortaya konmuştur.