Tesis Yerleşim Problemleri Ve Matematiksel Modellenmesi


TAŞDEMİR S. E. , GÜRSOY A.

International Marmara Science And Social Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bir graf, düğüm olarak adlandırılan noktalar ve her biri bu noktaları veya sadece noktanın kendisini birleştiren ve ayrıt olarak adlandırılan çizgiler topluluğudur. Planar graflar ise hiç bir kenarı kesişmeden herhangi bir düzlem üzerinde çizilebilen graflardır. Sadece grafın tepe noktaları ile kesişen doğrulardan oluşurlar. Bir tesisin yerleşiminde ise tesisin departmanlarını grafın düğümleri, departmanlar arası yolları grafın ayrıtları olarak düşünürsek, tesisin kurulma amacına göre ya da maliyeti en aza indirme, zamandan tasarruf sağlama, verimliliği artırma vb. gibi durumlar için departmanlar arası yolların kesişmemesi gerektiğini göz önüne alırsak bu yerleşim şeklini bir planar (düzlemsel) grafa benzetebiliriz. Sonuçta iyi bir yerleşim tesis için önemlidir toplam verime katkı sağlar ve maliyeti en aza indirebilir.

Bir tesis yerleşimi malların üretimi veya hizmetlerin sunumu için gereken her şeyin bir düzenlemesidir. Bir tesis, herhangi bir işin performansını kolaylaştıran bir yapıdır. Tesis yerleşimini etkileyen bir çok atölye özelliği de mevcuttur. Bunlar ürün ile ilgili özellikler olabileceği gibi tesisin yapısı ile ilgili de olabilir. Tesis yerleşimi ile ilgili yapılan çoğu çalışmada tesis statik, yani uzun süre yerinin sabit kalacağı kabul edilir. Fakat günümüz değişen koşullarında tesislerin talep, ürün çeşitliliği gibi ihtiyaçlara hızlı karşılık vermesi gerekmektedir. Bunun için dinamik yerleşim fikri ortaya atılmıştır. Dinamik yerleşimlerde amaç hem her dönemdeki hem de toplam maliyeti en aza indirgemektir. Fakat dinamik yerleşim problemleri doğrusal programlama ile gösterildiğinden karmaşık tam sayılı programlama sorunlarına girmektedir.  Bu çalışmada, tesis yerleşim problemlerinin türleri, modellenmesi ve bu problemlerle ilgili karşılaşılan bazı kısıtlamalar ele alınmıştır.

A graph G = (V, E) consists of a nonempty set V of vertices (or nodes) and a set E of edges. Each edge has either one or two vertices associated with it, called its endpoints. An edge is said to connect its endpoints. Planar graphs can be drawn on any plane without crossing any edge. In the facility layout problem, we can think of plant departments as the nodes and paths between the departments as the details of the graph. We may consider that inter-departmental paths should not intersect for the purpose of setting up the facility or minimizing costs, saving time and increasing efficiency. In this case, we can simulate this form of the problem as a planar graph. As a result, for a good residential facility, it is important to contribute to the total efficiency and minimize the cost. A facility layout is an arrangement of everything necessary for the production of goods and the delivery of services. And a facility is a structure that facilitates the performance of any business. There are also many studio features affecting the layout of the facility. These may be related to the product or the structure of the plant. In most studies on plant layout, it is assumed that the facilities will remain fixed for a long time. However, in today's changing conditions, facilities need to respond to the needs such as demand, product variety. The idea of dynamic settlement has emerged for this reason. The aim of dynamic settlements is to minimize both period and total cost. However, as dynamic settlement problems are shown by linear programming, it enters complex integer programming problems. In this study, the types of facility layout problems, their modeling and some of the constraints related to these problems are discussed.