Yaşlılarda Yalnızlık: Aydın Kırsal Bölge Örneğinde Bir Değerlendirme.


ÖZVURMAZ S., MANDIRACIOĞLU A.

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı Ve Kongresi.11-13 Mayıs 2017 İzmir., 11 - 13 Mayıs 2017