Esas No: 2010/1020 İzmir ili, İnciraltı Bölgesinde bulunan 690 hektarlık alanın turizm merkezi yapılmak üzere tarım dışı kullanımının uygun bulunmasına ilişkin 10.03.2010 tarih ve 17818 sayılı işlemin iptali istemiyle, davacı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na karşı açılan davada, 02.06.2011 tarihinde mahallinde keşif yapılarak, uyuşmazlık konusu alanda yapılması planlanan işlemlerin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırı olup olmadığı


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , KURUCU Y. , CAN H. Z.

Özel Şahıs, pp.23, İzmir, 2011

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2011
  • City: İzmir